DỰ ÁN EB-5

DỰ ÁN HUDSON YARDS GIAI ĐOẠN II

New York, NY

Dự án EB-5 của Related hiện nay nằm giữa lòng khu trung tâm kinh tế Manhattan. Dự án bao gồm một tòa tháp văn phòng với đài quan sát ngoài trời đẹp mắt và nối liền dưới chân đế là khu mua sắm hạng sang, cũng như khu ẩm thực nhà hàng, công trình điêu khắc cảnh quang và hai máy phát điện tiết kiệm nămg lượng hợp thành. (Nhà máy đồng phát).

DỰ ÁN HUDSON YARDS GIAI ĐOẠN II

New York, NY

Dự án EB-5 của Related hiện nay nằm giữa lòng khu trung tâm kinh tế Manhattan. Dự án bao gồm một tòa tháp văn phòng với đài quan sát ngoài trời đẹp mắt và nối liền dưới chân đế là khu mua sắm hạng sang, cũng như khu ẩm thực nhà hàng, công trình điêu khắc cảnh quang và hai máy phát điện tiết kiệm nămg lượng hợp thành. (Nhà máy đồng phát).

DỰ ÁN HUDSON YARDS GIAI ĐOẠN 1 - NỀN MÓNG ERY  

New York, NY

Hoàn thành

Gần như được đăng ký hết với các đơn I-526 được phê duyệt.

DỰ ÁN HUDSON YARDS GIAI ĐOẠN 1 - NỀN MÓNG ERY  

New York, NY

Gần như được đăng ký hết với các đơn I-526 được phê duyệt.