EB-5 LÀ GÌ?

Giới thiệu về EB-5

EB-5 là chương trình nhập cư Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện cho các công dân quốc gia khác có cơ hội cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ thông qua việc tạo công ăn việc làm cho công dân nước Mỹ.

Chương Trình Trung Tâm Khu Vực EB-5 đã bắt đầu vào đầu những năm 1990 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách cho những người nhập cư được thường trú tại Hoa Kỳ thông qua công tác tạo việc làm. Được quản lý bởi Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), chương trình EB-5 định hướng đầu tư nước ngoài vào các dự án khôi phục nền kinh tế địa phương; nhà đầu tư tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ trong vòng hai năm sẽ đủ điều kiện xin thẻ xanh Hoa Kỳ. Các Trung Tâm Khu Vực được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định sẽ thúc đẩy công tác tạo việc làm trong một khu vực địa lý đã xác định.​

Quy Trình Ứng Dụng

 ​​  

Những câu hỏi thường gặp

​Chương trình nhập cư chuyên biệt này được Quốc Hội thiết lập vào năm 1990 để thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua công tác tạo việc làm đến từ những nhà đầu tư nhập cư. Hàng năm có khoảng 10.000 visa nhập cư EB-5, trong đó 3.000 visa EB-5 dành cho người nước ngoài đầu tư vào các Trung Tâm Khu Vực do USCIS chỉ định dựa trên những đề xuất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

​Đối với khoản đầu tư vào những khu vực ngoài "khu vực việc làm mục tiêu," số tiền đầu tư tối thiểu là $1 triệu. Các khoản đầu tư vào các "khu vực việc làm mục tiêu," bao gồm hầu hết các dự án trung tâm khu vực, có thể đủ tiêu chuẩn với tối thiểu là $500.000.​

​Khu vực việc làm mục tiêu là khu vực nông thôn hoặc một khu vực địa lý đã xảy ra nạn thất nghiệp với tỷ lệ tối thiểu 150% mức bình quân cả nước. Từng tiểu bang được ủy quyền chỉ định các khu vực địa lý trong tiểu bang đủ tiêu chuẩn là khu vực việc làm mục tiêu.

​Để nhận được “Thẻ Xanh”, mỗi nhà đầu tư EB-5 phải tạo ra 10 việc làm cố định trực tiếp hoặc gián tiếp cho công nhân Hoa Kỳ.

​Tất cả các khoản đầu tư đều có thể gặp rủi ro và các dự án thuộc Trung Tâm Khu Vực không phải là trường hợp ngoại lệ. Theo luật, Trung Tâm Khu Vực không thể đảm bảo lợi nhuận hoặc tiền lãi của bất kỳ khoản đầu tư chính nào của nhà đầu tư. Dự án có lịch sử hoạt động hạn chế và phải chịu rủi ro tài chính. Không có đảm bảo rằng đơn yêu cầu của thành viên sẽ được chấp thuận hoặc thành viên có thể xin được visa nhập cư hoặc được hưởng quy chế là thường trú nhân hợp pháp vô điều kiện. Luật, quy định và diễn giải về Chương Trình EB-5 có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

​Bất kỳ người nào có thể chứng minh có khả năng: 1) đầu tư số tiền được yêu cầu vào nền kinh tế Hoa Kỳ, 2) có tài liệu chỉ ra rằng vốn kiếm được một cách hợp pháp, và 3) đáp ứng yêu cầu chung về tính đủ điều kiện (ví dụ như y tế, hình sự) sẽ đủ tiêu chuẩn nộp đơn đăng ký tham gia chương trình EB-5. Không có yêu cầu về ngôn ngữ, kinh doanh, hoặc giáo dục đối với người nộp đơn.

​Nhà đầu tư, chồng/vợ và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi (bao gồm cả con nuôi) của nhà đầu tư có đủ điều kiện nộp đơn đăng ký thẻ xanh thông qua Chương Trình Visa EB-5.

​Theo các quy định của USCIS, nhà đầu tư phải chứng minh rằng tài sản của mình có được một cách hợp pháp. Quy định này yêu cầu nhà đầu tư chứng minh rằng các khoản đầu tư của nhà đầu tư kiếm được thông qua kinh doanh, tiền lương, các khoản đầu tư, kinh doanh bất động sản, cho vay bất động sản, thừa kế, tặng, cho mượn một cách hợp pháp, hoặc bằng phương tiện hợp pháp khác.

​Có. Cần phải chứng minh rằng số tiền được tặng là một giao dịch thực tế và không phải là một khoản vay không có giấy tờ hoặc khoản tiền được tặng dự kiến phải trả lại sau khi được cấp quy chế thường trú nhân.

Thời gian xử lý ở mỗi trường hợp là khác nhau. Kinh nghiệm của Related cho thấy phải mất khoảng 6-12 tháng mới được phê duyệt đơn yêu cầu I-526. Sau đó những nguyên đơn đang sống tại Hoa Kỳ phải chờ thêm sáu tháng nữa cho quá trình phê duyệt điều chỉnh quy chế của họ. Những người đệ đơn sống ở nước ngoài tại thời điểm nộp đơn phải nộp đơn đăng ký nhận visa nhập cư qua lãnh sự quán Hoa Kỳ, quá trình này cũng mất khoảng sáu tháng. Sau quá trình phê duyệt visa nhập cư thông qua lãnh sự quán, những nhà đầu tư và gia đình của họ sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện trong vòng một vài tuần đầu tiên đến Hoa Kỳ.​

Theo các quy định của USCIS, một nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu I-526 lên USCIS và được chấp thuận cấp visa nhập cư EB-5 sẽ nhận được một thẻ xanh"có điều kiện". Một Thẻ Xanh “có điều kiện” là một Thẻ Xanh tạm thời có hiệu lực trong hai năm. Những người tham gia chương trình EB-5 phải nộp đơn yêu cầu I-829 lên USCIS bắt đầu 90 ngày trước khi kết thúc quy chế thường trú có điều kiện kéo dài hai năm để xóa bỏ điều kiện này. Thời gian cư trú có điều kiện của người nộp đơn sẽ được kéo dài trong thời gian xử lý I-829. Một khi I-829 được chấp thuận, giới hạn cư trú có điều kiện sẽ được hủy bỏ để người nhập cư, vợ/chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của người nhập cư có thể sống cố định tại Hoa Kỳ. Trên thực tế thẻ xanh tạm thời và thẻ xanh vĩnh viễn điều có những đặc quyền như nhau.​

​Người nộp đơn phải chứng minh rằng khoản đầu tư được duy trì - không bị thu hồi - và các công việc yêu cầu đã được tạo ra từ quá trình đầu tư đó.

​Có. Phải chuyển toàn bộ số tiền vốn cho dự án trước khi nộp Đơn Yêu Cầu I-526 lên USCIS.

​Chủ thẻ xanh được tự do đi lại trong và ngoài Hoa Kỳ theo các quy tắc áp dụng chung đối với các thường trú nhân. Cụ thể, chủ thẻ xanh phải luôn ở nơi cư trú tại Hoa Kỳ và không được ra ngoài Hoa Kỳ trong khoảng thời gian liên tục từ một năm trở lên, trừ khi có giấy phép tái nhập cảnh.