HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

TÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Yêu cầu email hoặc số điện thoại

THÔNG TIN CÁ NHÂN

CHO HỒ SƠ CỦA CHÚNG TÔI

Tôi là một nhà đầu tư được chứng nhận

Các chương trình EB-5 chỉ được cung cấp đến những người đã được Related kiểm chứng và đáp ứng danh hiệu "nhà đầu tư được chứng nhận" theo luật chứng khoán Liên bang Hoa Kỳ. Các đề nghị sẽ chỉ được đưa đến những nhà đầu tư được chứng nhận thông qua các biên bản ghi nhớ được gửi riêng từ một hoặc nhiều thực thể có liên kết với Related. Thông báo này không phải là một đề nghị bán hoặc một lời mời chào mua bất kỳ loại chứng khoán nào trong bất cứ khu vực thẩm quyền nào đến bất cứ người nào mà việc đưa ra các đề nghị, lời chào bán hoặc mời chào đó đến họ là vi phạm pháp luật. Kết quả trong quá khứ không phải là một dự đoán cho kết quả trong tương lai.

Để một cá nhân có thể đạt điều kiện là nhà đầu tư đã được công nhận, họ phải đáp ứng ít nhất một tiêu chuẩn sau đây:

  • 1) Có thu nhập cá nhân hơn $200.000 một năm, hoặc thu nhập chung là $300.000, trong mỗi năm của hai năm gần đây nhất và được kỳ vọng có thể duy trì cùng mức độ thu nhập này.

  • 2) Có giá trị tài sản vượt quá 1 triệu $, tính riêng cá nhân hoặc chung với vợ/chồng của họ, không bao gồm nhà ở chính của họ.

Hãy gửi thông tin cho tôi qua chuyển phát nhanh